Jarná očista mesta Martin

Mesto Martin v spolupráci s výbormi mestských častí, DHZ Priekopa a Urbárom Priekopa vás pozývajú na Veľkú jarnú očistu mesta Martin v sobotu 13. apríla od 9:00.