Oznamy

12. apríla 2024

Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu...

29. marca 2024

Mesto Martin v spolupráci s výbormi mestských častí, DHZ Priekopa a Urbárom Priekopa vás pozývajú...

17. februára 2023

Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu...

25. apríla 2022

Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu...