Valné zhromaždenie 2024

Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia) na deň 19. mája 2024 o 14,00 hod.

Miesto konania: Kultúrne zariadenie Priekopa, Lipová 31, 036 08 Martin 8 (pri pošte)

Pozvánka a splnomocnenie na VZ 2024: 
Kliknutím na tento odkaz si môžete stiahnúť POZVÁNKU a SPLNOMOCNENIE vo formáte pdf tu >