O nás

Urbár Priekopa p.s.
IČO:  00629952
IČ DPH: SK 2020591562
PRÁVNA FORMA: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou
REGISTRÁCIA: Okresný úrad v Martine, Register pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou vložka číslo: R-0044/506
SÚČASNÉ SÍDLO: Priekopská 2021/43B, 036 08 Martin 8

VÝBOR:
Predseda: Milan Hurta
Členovia: Ľubomír Višňovec, Miloš Bízik, Ing. Richard Galčík, JUDr. Marek Hic, Peter Paško

DOZORNÁ RADA:
Predseda: Anna Gallová
Členovia: Zita Sekerková, Jozef Ivaška

ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR (OLH):
Jozef Staňo