Kontakty

E-mail
Predseda
Hospodár
Odborný lesný hospodár (OLH)

Pre aktuálne informácie o ponuke dreva kontaktujte prosím hospodára urbáru pána Hurtu na tel. č. 0908 901 668.