Valné zhromaždenie 2022

Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia) na deň 29. mája 2022 o 14,00 hod.
Miesto konania: Kultúrne zariadenie Priekopa, Lipová 31, 036 08 Martin 8 (pri pošte).

Výbor Urbár-u Priekopa p.s. vyzýva všetkých podielnikov k čo najvyššej účasti na Valnom zhromaždení.

Pozvánka a splnomocnenie na VZ 2022: 
Kliknutím na tento odkaz si môžete stiahnúť POZVÁNKU a SPLNOMOCNENIE vo formáte pdf tu >