Valné zhromaždenie 2024

Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia) na deň 19. mája 2024 o 14,00 hod. Miesto konania: Kultúrne zariadenie Priekopa, Lipová 31, 036 08 Martin 8 (pri pošte) Pozvánka a splnomocnenie na VZ 2024: Kliknutím na tento odkaz si môžete stiahnúť POZVÁNKU […]

Jarná očista mesta Martin

Mesto Martin v spolupráci s výbormi mestských častí, DHZ Priekopa a Urbárom Priekopa vás pozývajú na Veľkú jarnú očistu mesta Martin v sobotu 13. apríla od 9:00.

Valné zhromaždenie 2023

Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia) na deň 19. marca 2023 o 14,00 hod.Miesto konania: Kultúrne zariadenie Priekopa, Lipová 31, 036 08 Martin 8 (pri pošte) Pozvánka a splnomocnenie na VZ 2023: Kliknutím na tento odkaz si môžete stiahnúť POZVÁNKU a […]

Valné zhromaždenie 2022

Výbor Urbár-u Priekopa p.s., Martin 8 zvoláva riadne Valné zhromaždenie (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia) na deň 29. mája 2022 o 14,00 hod.Miesto konania: Kultúrne zariadenie Priekopa, Lipová 31, 036 08 Martin 8 (pri pošte).Výbor Urbár-u Priekopa p.s. vyzýva všetkých podielnikov k čo najvyššej účasti na Valnom zhromaždení. Pozvánka a […]

Vyplatenie nájomného za rok 2020

Výbor Urbáru Priekopa p.s. oznamuje podielnikom, že nájomné za rok 2020 sa nebude vyplácať a to z dôvodu výrazného obmedzenia ťažby dreva v tomto roku. K obmedzeniu ťažby sme pristúpili z dôvodu nízkych výkupných cien drevnej hmoty. 

Voľba predsedu a podpredsedu výboru

Dňa 01.07.2020 prebehlo zasadnutie zvolených členov Výboru, ktorí hlasovaním rozhodli následovne: 1. Predsedom Výboru / Spoločenstva bol zvolený Peter Paško2. Podpredsedom Výboru / Spoločenstva bol zvolený Ing. Daniel Kostra